Hasna

Google knows all

Google knows all

‘We leven in een informatietijdperk.’ Wie wel eens een krant of weekblad openslaat is het zinnetje waarschijnlijk talloze malen tegengekomen.