‘Ies koeltoer’

Helaas is het nog altijd niet mijn sterkste kant, omgaan met kritiek op moslims of Marokkanen blijf ik lastig vinden. Je zou denken dat, na jaren van GeenStijl-terreur, de verharding van onze samenleving en de daarmee gepaard gaande kutmarokkanenmentaliteit, ik vanzelf wel een dikkere huid zou hebben gekweekt, mijn tenen vol automatisch zou kunnen intrekken of op zijn minst wat laconieker zou hebben leren reageren.

Niets is minder waar. Bekritiseer hoofddoekdragende vrouwen, geef ze het predicaat fundamentalist, en ik sla op tilt. Dat kan ik wel volautomatisch.

Mijn frustratie komt voor een groot deel voort uit het feit dat de meeste kritieken op Marokkanen vaak ongegrond zijn. Veelal afkomstig van mensen die, heus, echt waar, wel eens een hoofddoekje in het wild hebben zien lopen. Of ‘een goede Marokkaan’ als collega hebben. Je kent ze wel, de ‘ik kan geen racist zijn want ik heb een Turkse buurman die ik leuk vind’-roepers. Dan kun je nog zo hard je best doen om uit te leggen dat er niets mis is met het hebben van verschillende normen en waarden, mits uiteraard binnen de grenzen van de Nederlandse wet, horen doen ze je niet.

Toch blijf ik het roepen: culturen verschillen, en die verschillende culturen geven kleur aan onze samenleving. Met die diversiteit is niets mis. Toch is het rechtse vlegels door ‘ies koeltoer’ te roepen, gelukt het zwart-witdenken te populariseren. Alsof het hebben van een buitenlands accent de legitimiteit van het argument – dat iets nu eenmaal behoort tot een bepaalde cultuur – teniet doet. Lach de domme allochtoon met zijn domme accent uit, en jij komt als slimmerik uit de bus, is de bekrompen gedachtegang.

‘Het is nu eenmaal onze cultuur’

Maar ik moet toegeven: ‘ies koeltoer’-roepers raken wel degelijk een kern van waarheid. Het argument ‘het is nu eenmaal onze cultuur’ is lang niet altijd valide. Thuis hoorde ik het vroeger vaak, vooral in situaties waarin mij uitgelegd moest worden dat ik iets niet mocht vanwege mijn geslacht. Meisjes gaan niet stappen, meisjes mogen geen vriendjes en meisjes gaan niet ongehuwd het huis uit. Wanneer die meisjes al eind twintig zijn en al lang en breed vrouw, maar nog steeds ongehuwd, gelden die regels ook. ‘Het is nu eenmaal onze cultuur.’ Soms legde ik me neer bij de uitleg, andere keren ging ik ertegenin. Maar al met al vond ik het toch wel vreemd dat veel Marokkaanse vrouwen zich laten onderdrukken door die patriarchale structuur. Sterker nog, vaak wordt die ongelijkwaardigheid in stand gehouden dankzij de vrouw, die anderen in de rol van ondergeschikte dwingt. Met als argument – je voelt ‘m al aankomen – ‘het is nu eenmaal onze cultuur’.

In haar beroemde TED-talk zegt Chimamanda Adichie treffend: ‘De mens wordt niet door cultuur gemaakt, het is de mens die de cultuur creëert.’ Het zou mooi zijn als het besef dat cultuur niet iets vaststaand is maar iets is dat kan veranderen, tot iedereen zou doordringen. Van de ‘ies koeltoer’-roepers die koste wat kost vol trots willen vasthouden aan dé Nederlandse cultuur tot aan de extreme gevallen van vrouwen die hun dochters genitaal laten verminken, nadat ze jaren eerder zelf die hel hebben doorstaan. Trots, uit naam van hun cultuur.

Dit artikel verscheen eerder in Opzij

cc-foto: HCLS

One thought on “‘Ies koeltoer’

 1. Beste Hasna

  De Italiaan Dante ‘Mohammed in Hel’ plaatste als ketter, die gravure door de Fransman Gustave Doré, in de 12e eeuw in Frankrijk een cartoon getekend werd van Mohamed in Narrenpak met bellen op zijn narrenkap. Hugo de Groot in ‘de Wederlegging van de Mahummetisterij’ ketterij als “een wrede wet
 door d’hand van Mahumed,
 de Koran tot wraek genegen ende bloedigh,

 Geen Vrijheid van Religie met de doodstraf: 
En den gewone moslims neemts’ uit de hand de boeken,
Jae op de straff van ’t lijf verbied sy t’onderzoeken. IS zoals IS/Marokko ‘christen worden verbiedt’ met ‘de doodstraf voor afvalligen’.

  Leidend de islam in Nederland [w.o. Marcouch en Tariq Ramada] opzettelijk aan ‘gewone moslims’ weerhoudt, dat de Koran de constant gewelddadige Ketterij is van het O.T./de Thora/Judaisme; en de Koran ‘Jezus’ uitdaagt Christus te blasfemeren [!] het Christendom ‘afschaft’. google ‘christen vervolging in islam’.

  1: “geef islam hoofddoeken het predicaat fundamentalist, en ik sla op tilt”

  Ciska Dresselhuys tragisch op tilt: ‘Die hoofddoek is nooit zomaar een stuk stof’ die constant vers bloed eist van sharia gestrafte moslimvrouwen en meisjes, terwijl ongetelde miljoenen gedwongen worden de hoofddoek/burka/sluier [met dezelfde functie] te dragen, lees o.a. Chadort Djavann ‘Weg met de sluier’, zij als vluchteling van de Koran in Frankrijk leeft. Die bovendien generiek submission oplegt aan de maagdencultus in de man-centrische Koran, dat ‘kut Marokkaantjes’ en ‘loverboys’ rijkelijk bewijzen aan Nederlandse vrouwen en meisjes.

  De islam geen “waarden en normen” toevoegt, terwijl de Nederlandse cultuur aanvalt:

  2:”Er is niets mis met het hebben van verschillende normen en waarden” – gebiedt dat aan 99% ‘moslim’ Marokko, Turkije, etc. google ‘christen vervolging in islam’.

  Zwarte Piet ontstond als de islam boeman: Berbers/’Moren’ in door Arabieren en Berbers bezet christen Spanje, komt hierna in die uiteenzetting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *