Cool, hip en oud // Cool, hip and old

vrouwenAls je niet weet of je morgen nog haalt, moet je van vandaag een feestje maken.

De meeste vrouwen willen niet ouder worden. Met de jaren komen de rimpels, trekt de zwaartekracht harder aan de borsten, verovert grijsheid je haren, verwelken mooie lokken. Verjaardagen worden niet meer gevierd, leeftijd wordt een taboe; niemand hoeft te weten hoe ver je al verwijderd bent van de jeugd die eeuwig leek.

Maar dat het ook anders kan tonen de filmpjes van Advanced Style. Het zijn de trailers van een documentaire over het leven en de kledingstijl van fantastische oudere dames die het monster van de tijd tarten. Tout modewereld wacht op de première van de film die nu bijna af is.

De boodschap van de vrouwen is duidelijk: ouder worden we allemaal, maar hoe je dat ondergaat is aan jou.

Een aantal van de geïnterviewde vrouwen geeft ruiterlijk toe haar leeftijd geruime tijd verzwegen te hebben, maar inmiddels hebben ze er allemaal vrede mee. Dik in de 80 of zelfs ouder – Ilona Royce Smithkin is inmiddels al 93 jaar! – genieten ze juist extra. Het klinkt wellicht wat hard, maar als je niet weet of je morgen haalt, moet je van vandaag een feestje maken.


Bekijk hier een aantal andere interviews

// Cool, hip and old
If you don’t know if there will be a tomorrow, make today a party
Most women don’t want to age. With years come wrinkles, gravity starts pulling your breasts, greyness conquers your hair and your beautiful locks wither. No need to celebrate birthdays, age becomes a taboo; nobody has to know how far away you’ve moved from that youth that seemed eternal.

But it doesn’t have to be that way, as the pictures of Advanced Style show. They are the trailers of a documentary about the life and fashion forward style of some amazing elderly women, who are defying the monster of time. Everyone in the fashion world is waiting for the première of the movie that – finally – is almost done.

The message is clear: we all get older, but how you choose to age is up to you.
Some of the interviewed women candidly admit to having kept their age a secret. But now all of them have come to peace with it. Some are in their eighties, some are older – Ilona Royce Smithkin has almost reached 93! – they choose to enjoy of every day. It might seem a bit harsh, but if you don’t know if tomorrow will come, you have to make sure today is a party.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *